ERHVERVSSKOLER

LEARNING LAB


Vi vil meget gerne tilbyde jer muligheden for at deltage i et kort undervisningsforløb (Learning Labs). Forløbene vil ruste jer til at forstå de udfordringer, der ofte er forbundet med at være pige i bygge-, anlægs- og installationsfagene, og hvad vi kan gøre for at få flere piger og unge kvinder til at søge fagene.

Læs mere om, hvad undervisningsforløbene indebærer i det nedenstående:

 
Boss+Ladies_prikker.png

Hvad er et Learning Lab?
Et Learning Lab er et ”rum”, hvor I sammen bliver præsenteret for den nyeste viden indenfor unge kvinder i bygge-, anlægs- og installationsfagene. I bliver introduceret for de udfordringer, piger møder i fagene, og for de muligheder, der er for at motivere flere piger til at søge dem.

Learning Labs indeholder ligeledes en række øvelser, der vil give jer nye indsigter i køn og uddannelsesvalg, og som vil få jer til at ”lege” med nye måder at se på køn og dermed nye måder at se på vejledning af piger/drenge.

En serie af Learning Labs afrundes med, at I udvikler en handlingsplan for, hvordan I får flere piger til at søge bygge-, anlægs- og installationsfagene på erhvervsskolerne og hvordan pigerne kan fastholdes.

Hvor længe varer en serie af Learning Labs?
En serie varer tre timer spredt ud over tre dage fordelt over et halvt skoleår. Hver undervisningsgang har et specifikt fokus på viden, øvelser og udvikling af handleplan.

Vi kan evt. skrue op og ned på undervisningen alt efter, hvor meget tid I har til rådighed. I udgangspunktet anbefaler vi dog, at I deltager i det skitserede forløb.

Hvor foregår Learning Labs?
Learning Labs foregår hos jer, så vi kommer ud til jer, hvor vi varetager al undervisning og facilitering.

Hvad skal I gøre?
I skal tage kontakt til os, så vi kan få aftalt, hvornår I ønsker, at vi kommer ud til jer. Derfra sørger vi for al videre planlægning, så I blot skal dukke op til de aftalte Learning Labs.


OMVENDT REKRUTTERINGSMODEL

Vi vil meget gerne give jer muligheden for at sende jeres unge, kvindelige elever på bygge-, anlægs- og installationsfagene til en omvendt rekrutteringsmodel-event. Ved eventen får kvinderne mulighed for at møde en række virksomheder og finde et praktiksted, hvor de kan færdiggøre deres uddannelse.

Læs mere om den omvendte rekrutteringsmodel i det nedenstående:

Hvad er en omvendte rekrutteringsmodel-event?
En omvendte rekrutteringsmodel-event er en mindre messe med ca. 10 deltagende virksomheder pr. gang. Ved eventen bliver der formidlet fysisk kontakt mellem virksomheder og unge kvinder, og derigennem sikrer vi, at flere kvinder får mulighed for at få en praktikplads.

Ved eventen bliver det virksomhedernes opgave at gøre sig attraktive overfor de kvindelige elever, så vi letter nogle af de udfordringer, som kvinderne ofte oplever at stå overfor ifm. praktiksøgninger. 


 

Hvor mange kvinder kan deltage?
Alle de kvinder, der står overfor at skulle have en praktikplads kan deltage.

Hvor længe varer en omvendt rekrutteringsmodel?
En omvendt rekrutteringsmodel-event varer ca. en halv dag. De kvindelige elever har mulighed for at komme og gå alt efter hvor meget tid, de har til rådighed.

Hvor foregår den omvendte rekrutteringsmodel?
Hvis I har plads på skolen afholder vi gerne eventen på jeres skole. Ellers finder vi en lokation i nærheden af jeres skole, hvor kvindelige elever let kan komme til og fra.

Hvad skal I gøre?
I skal via skolens kommunikationskanaler informere kvindelige elever om muligheden for at deltage i den omvendte rekrutteringsmodel. Så sørger vi for at engagere en række virksomheder og forberede eventen.

Så alt du skal gøre er at kontakte os, så vi kan aftale de praktiske detaljer.


Har du spørgsmål, brug for hjælp eller noget andet, kan du altid kontakte os.
Vi hjælper meget gerne.

Skriv til info@foreningendivers.dk, eller find de enkelte medarbejdere under ‘Om os’

 
21.jpg