ERHVERVSSKOLER

BLIV KLOGERE PÅ, HVAD DER FRAHOLDER OG TILTRÆKKER KVINDER TIL ERHVERVSUDDANNELSERNES BYGGE-, ANLÆGS- OG INSTALLATIONSFAG.


Som en del af projekt Boss Ladies tilbydes de danske erhvervsskolers ledelse og faglærere at deltage i et gratis undervisningsforløb (Learning Lab). Forløbene vil ruste jer til at forstå de udfordringer, der ofte er forbundet med at være kvinder på uddannelserne, og hvad vi kan gøre for at få flere piger og unge kvinder til at søge fagene.

Læs mere om, hvad undervisningsforløbene indebærer i det nedenstående:

 
Boss+Ladies_prikker.png

Hvad er et Learning Lab?
Gennem vores undervisningsforløb præsenteres deltagerne for den nyeste viden, vi har indsamlet, om at være kvinde på bygge, anlægs- og installationsfagene. I vil blive klogere på de udfordringer kvinder møder, samt de muligheder, der er for at motivere flere unge kvinder til at søge og fastholdes på uddannelserne.

Workshoppen indeholder også en række øvelser, der knytter sig til nye måder at se på køn og undervise piger på. Undervisningsforløbet afrundes med udarbejdelsen af en handlingsplan for, hvordan I får større fokus på, og kan imødekomme de problematikker, der er i forholdt til at inspirere flere piger til at søge bygge-, anlægs- og installationsfagene.

Hvor længe varer en serie af Learning Labs?
Et Learning Labs varer tre timer og spredes ud over tre kursusdage. Hver undervisningsgang har et specifikt fokus på viden, øvelser og udvikling af handleplan. Vi kan evt. skrue op og ned på undervisningen alt efter, hvor meget tid I har til rådighed. I udgangspunktet anbefaler vi dog, at I deltager i det skitserede forløb. Undervisningen foregår hos jer, hvor vi varetager al undervisning og facilitering.

Vil jeres erhvervsskole have besøg af Boss Ladies?
Så kontakt os endelig, så vi kan få aftalt, hvornår I ønsker, at vi kommer ud til jer. Derfra sørger vi for al videre planlægning, så I blot skal dukke op til de aftalte Learning Labs.

Skriv til: projektkoordinator Christina Øager på christina@foreningendivers.dk / 2161 6687


VIL DU HAVE HJÆLP TIL AT FINDE EN PRAKTIKPLADS?

Vi ved, at noget af det der spænder ben for at kvinder vælger at uddanne sig indenfor bygge-, anlægs- og teknikfagene, er udfordringer med at finde en praktikplads.

Derfor har Boss Ladies udviklet en Omvendt Rekrutteringsmodel, der kan skabe de optimale forudsætninger for, at der kan finde et match sted mellem elev og virksomhed.

Hvad er den Omvendte Rekrutteringsmodel?
Ved en række store events, vender vi magtforholdet på hovedet, og samler en række virksomheder, der er

interesserede i at få nye lærlinge, og derigennem sikrer vi, at flere kvinder får mulighed for at få en praktikplads.

Ved eventet bliver det virksomhedernes opgave at gøre sig attraktive overfor de kvindelige elever, så vi letter nogle af de udfordringer, som kvinderne ofte oplever at stå overfor ifm. praktiksøgninger. 

Er du interesseret i at deltage ved Den Omvendte Rekrutteringsmodel? eller har yderligere spørgsmål.

Skriv til: pædagogisk konsulent Anne Sofie Høeg på anne_sofie@foreningendivers.dk / 2169 7267


Har du spørgsmål, brug for hjælp eller noget andet, kan du altid kontakte os.
Vi hjælper meget gerne.

Skriv til info@foreningendivers.dk, eller find de enkelte medarbejdere under ‘Om os’

 
21.jpg