Katja Vous Eriksen

Katja Vous Eriksen, mens hun stadig arbejdede som elektrikersvend. Siden august 2018 har hun været elev på maskinmesterskolen i Frederikshavn. Foto: Kaare Viemose

Katja Vous Eriksen, mens hun stadig arbejdede som elektrikersvend. Siden august 2018 har hun været elev på maskinmesterskolen i Frederikshavn. Foto: Kaare Viemose


Katja drømte om at blive elektriker allerede i 6. klasse

Katja Vous Eriksen er vant til at være ene pige i klassen. Det var hun på elektrikeruddannelsen, og det er hun også på maskinmesteruddannelsen. Katja håber på, at Boss Ladies-projektet kan få flere piger til fremover at vælge en tekniker- eller håndværkeruddannelse.

Katja Vous Eriksen har fuld fart på. Først uddannede hun sig til elektriker, og nu er hun elev på maskinmesteruddannelsen i Frederikshavn, hvor hun også kan blive el-installatør.

Når man spørger den 22-årige jyde om, hvordan hun fandt ud af, at hun ville være elektriker, griner hun og fortæller, at det vidste hun allerede i 6. klasse på skolen i Løvel ved Viborg.

- I skolen skulle vi tegne, hvad vi gerne ville være, når vi blev store. Jeg tegnede en elektriker, så jeg må jo have tænkt på det allerede dengang, lyder det muntert fra Katja.

Efter endt folkeskole og et efterskoleår i 10. klasse søgte Katja Vous Eriksen ind på EUX i Skive som elektriker. Der var to klasser med 40 elever - og Katja var eneste pige. I modsætning til mange af drengene havde Katja en klar strategi for at finde et praktiksted. I det første år på grundforløbet tilbød hun sin ulønnede arbejdskraft til lokale installationsfirmaer, og det lykkedes hende at komme i praktik i nærmest alle ferierne fra skolen. Og strategien virkede, for Katja blev ansat som lærling i BE Installationer i Viborg - et af de firmaer, hun havde arbejdet for i en ferie.

- I BE Installationer var jeg ikke den eneste pige. Firmaet havde nemlig en kvindelig svend, som oven i købet fejrede 10-års jubilæum, mens jeg var ansat. Da jeg var færdiguddannet, fik jeg arbejde samme sted som svend, og et par uger efter ansatte firmaet endnu en kvindelig svend, så vi nåede faktisk på et tidspunkt at være tre kvindelige elektrikere ud af en stab på omkring 70, fortæller Katja Vous Eriksen.

Foto: Kaare Viemose

Foto: Kaare Viemose

I gang med ny uddannelse

I dag er Katja ikke længere ansat hos sin gamle læremester. Hun er tilbage på skolebænken og i gang med at læse til maskinmester i Frederikshavn. Elektrikeruddannelsen var et springbræt til at komme ind på en uddannelse, som vil give hende et af væld muligheder i fremtiden. Alt efter hvilken retning, hun vælger at gå.

- Om jeg skal være maskinmester på et stort skib, der sejler på langfart? Jeg er ikke helt klar over, hvor søstærk jeg er, griner Katja og tilføjer: - Jeg søgte ind på maskinmesterskolen, fordi den også giver mig en uddannelse som el-installatør, og samtidig får jeg også indsigt i VVS-faget og marinedelen. Når jeg er færdiguddannet, er min drøm at finde et arbejde, hvor jeg kan bruge mine kompetencer i et lederjob. Jeg vil gerne arbejde med mennesker.

På skolen i Frederikshavn er Katja Vous Eriksen også eneste kvinde i to klasser med over 30 elever i hver. Det har hun sådan set ikke de store problemer med, selv om hun erkender, at det jo ikke ligefrem er pigeting, der tales om, når klassekammeraterne alle er drenge. Hun ser derfor frem til, at Boss Ladies-projektet kan få flere piger til at vælge en tekniker- eller håndværkeruddannelse.

- Jeg kan klart anbefale andre piger at gå den vej. Der er ikke noget at være bange for eller frygte. Jeg har aldrig oplevet ubehagelige situationer, fordi jeg var ene pige i en mandedomineret branche. Jeg har altid følt mig ligestillet med mine mandlige kolleger, siger Katja Vous Eriksen.


Navn: Katja Vous Eriksen

Født: 1996

Fødested: Viborg

Opvokset i Viborg og Løvel ved Viborg

Skolegang: Folkeskole i Løvel og Viborg, 10. klasse på efterskole på Als

2013: Elev på EUX, Viborg, som elektriker. Praktiksted: BE Installationer, Viborg. Færdiguddannet 31. december 2017. Herefter ansat som svend i BE Installationer

August 2018: Elev på maskinmesteruddannelsen på Martec, Frederikshavn


Info

EUX

Med EUX kombinerer du din erhvervsuddannelse med en gymnasial eksamen.

Du tager en erhvervsfaglig studentereksamen i forbindelse med din erhvervsuddannelse og opnår det, man kalder generel studiekompetence. Det betyder, at du har de samme muligheder for at læse videre som dem, der har gennemført en gymnasial uddannelse.

En erhvervsuddannelse med EUX er en særlig tilrettelæggelse af en erhvervsuddannelse, hvor du skal have fag på gymnasialt niveau.

Når du er færdig, kan du enten arbejde som faglært eller videreuddanne dig på samme vilkår som personer med gymnasial uddannelse.

Kilde: Uddannelsesguiden, Undervisningsministeriet

AmbassadørNina Groes