Boss Ladies vil have alle faglærere på workshop

Privat foto fra besøget på Roskilde Tekniske Skole

Privat foto fra besøget på Roskilde Tekniske Skole

 

Der er ikke mange kvindelige håndværkere. Men det skal der laves om på. Derfor tager Boss Ladies i de kommende år ud og besøger hele landets erhvervsskoler for at give dem den nyeste viden og sammen udvikle strategier til, hvordan flere kvinder kan finde vej til bygge-, anlægs- og installationsfagene.

Et af de første Learning Labs (workshops) blev afholdt på Roskilde Tekniske Skole, hvor faglærerne var fit for fight til at lytte og lære, men også bidrage med viden og tiltag, der kan tiltrække flere piger til uddannelserne.

Formålet med Learnings Labs er få faglærer til at reflektere over, hvordan de styrker optaget af unge kvinder til erhvervsskolerne, og undersøge hvordan man kan øge de kvindelige elevers talentudvikling og trivsel under skoleopholdene.

Over 3 undervisningsgange bliver faglærerne bl.a. præsenteret for resultaterne fra den store vidensindsamling Boss Ladies har udført. Den synliggør hvad der tiltrækker og afholder piger fra at vælger uddannelsen.

Ud fra den enkeltes skoles egne fordele og udfordringer arbejder vi strategisk med hvad ledelse og undervisere kan gøre, for at piger i større omfang kan inkluderes i uddannelserne.

Derudover får erhvervsskolerne også besøg af en Boss Ladies Ambassadør, der fortæller om sine oplevelse med at kvindelig håndværker - både på skole og i virksomhed. Til sidst udformer vi i samarbejde med faglærerne en strategi og handleplan, der kan bidrage til det fremtidige arbejde med at tiltrække og fastholde pigerne til uddannelserne.

Oversigt over kommende learning labs

 
 

 
 

Roskilde Tekniske Skole  

EUC Sjælland, Haslev       

EUC Sjælland, Næstved         

EUC Nordvestsjælland      

ZBC Selandia           

CELF

5. marts og 25. april

12. april og 24. juni

14. marts og 16. maj

14. aug., 11. sep. og 16. okt.

20. marts

1. maj, 29. maj og 8. aug.

 
 

 
 
Nina Groes