Om Boss Ladies

Med projektet Boss Ladies vil vi stimulere piger og unge kvinders interesse for at søge bygge-, anlægs- og installationsbrancherne. Vi vil styrke den faglige stolthed hos de unge kvinder og bidrage til, at kvinderne opnår gode praktikforløb og at trivslen øges på erhvervsuddannelserne og i branchernes virksomheder.

Vi vil udvikle nye metoder og viden i en branche, hvor det har vist sig vanskeligt at tiltrække og fastholde kvindeligt talent. Projektet vil således aktivere ny praksisviden om, hvordan vi skaber kulturændringer i brancher, som i dag hovedsageligt tiltrækker drenge og mænd.

Projektet er støttet af Nordea-fonden, Grundejernes Investeringsfond og Bygge- og Anlægsbranchens Udviklingsfond og STARK Fonden. Projektet administreres af Divérs - Foreningen for diversitet og lige muligheder, og det har Dansk Byggeri, 3F, KL, TEKNIQ - Installationsbranchen, Dansk El-forbund, Danske Malermestre, Malerforbundet og Blik og Rør som samarbejdspartnere.

 

Teamet bag Boss Ladies

Baggrund

Udfordringen står lige foran os: Om bare 10 år vil vi i Danmark mangle 17.000 faglærte i bygge-, anlægs- og installationsbrancherne. Samtidig ved vi, at kun ni procent af det samlede antal beskæftigede i brancherne er kvinder.

Samtidig med, at der eksisterer et stort uudnyttet potentiale i tiltrækning og fastholdelse af kvindeligt talent, ved vi, at en række centrale barrierer i dag spænder ben for piger og unge kvinders søgning mod bygge-, anlægs- og installationsfagene. Ligeledes er der centrale barrierer, som står i vejen for de unge kvinders trivsel, talentudfoldelse og fastholdelse på erhvervsuddannelserne og ude i brancherne.

Boss Ladies er designet til at imødekomme de centrale udfordringer, kvinder i bygge-, anlægs- og installationsfagene oplever.

IMG_2099.jpg

Nina Groes, stifter og direktør

Nina har mere end 10 års erfaring med udvikling og implementering af diversitetsstrategier og samfundskommunikation. Nina Groes er stifter af Divérs, og tidl. direktør i KVINFO. Nina har stor ledelseserfaring og bred kompetence inden for ledelse af store nationale såvel som internationale projekter.

nina@foreningendivers.dk
+45 25 33 41 44

IMG_4547_redi2_small2.jpg

Christina Øager, projektudvikler og koordinator

Christina er specialiseret inden for research  og analyse, og kommer fra en stilling i Danmarks Statistik, hvor hun har gennemført en lang række studier for både EUD og SBI. Christina er desuden en erfaren formidler fra sin tid på DR og i kommunikationsvirksomheden MUST, hvor hun også har draget stor erfaring med projektplanlægning, udvikling og facilitering af events. 

christina@foreningendivers.dk
+45
21 69 66 87

IMG_4556_redi_small.jpg

Maria Bøhnke Nielsen, 
projektudvikler og koordinator

Maria er specialiseret indenfor empowerment af unge kvinder. Hun kommer fra en stilling i mentorprojektet PIFT, hvor hun har arbejdet med at understøtte unge kvinders trivsel og vej ind i uddannelsessystemet. Maria er en erfaren formidler og har undervist skoleklasser i køn, stereotyper og normkritik gennem projektet Normstormerne.

maria@foreningendivers.dk
+45 21 69 99 08

 
IMG_4573_small.jpg

Maria Brix, projektkoordinator

maria_brix@foreningendivers.dk
+45 22 53 36 99

 
 

 

Vores tilgang

Boss Ladies arbejder med et todelt fokus, på både individ og den kultur, der omgiver individet.

Gennem vores metoder forsøger vi at ruste den enkelte unge kvinde til at turde at træffe valget om at være normbryder og gå mod strømmen.

Gennem vores metoder forsøger vi samtidig at skabe ændringer i den kultur, der lige nu gør, at det kan være udfordrende at være ung kvinde i bygge,- anlægs- og installationsbrancherne.

Med det todelte fokus sikrer vi, at flere unge kvinder får lysten, modet og viljen til at bryde med samfundets stereotyper, samtidig med at vi understøtter en kultur i brancherne, der skaber de bedste rammer for trivsel og talentudfoldelse.

Læs mere om vores metode og tilgang på Foreningen Divers' hjemmeside.

Boss+Ladies+#1.png