Om Boss Ladies

Med projektet Boss Ladies vil vi stimulere piger og unge kvinders interesse for at søge bygge-, anlægs- og installationsbrancherne. Vi vil styrke den faglige stolthed hos de unge kvinder og bidrage til, at kvinderne opnår gode praktikforløb og at trivslen øges på erhvervsuddannelserne og i branchernes virksomheder.

Med projektet vil vi udvikle nye metoder og viden i en branche, hvor det har vist sig vanskeligt at tiltrække og fastholde kvindeligt talent. Projektet vil således aktivere ny praksisviden om, hvordan vi skaber kulturændringer i brancher, som i dag hovedsageligt tiltrækker drenge og mænd.

Projektet er støttet af Nordea-fonden, Grundejernes Investeringsfond og Bygge- og Anlægsbranchens Udviklingsfond.

Projektet administreres af Divers - Foreningen for diversitet og lige muligheder, og det har Dansk Byggeri, 3F, KL, TEKNIQ - Installationsbranchen, Dansk El-forbund, Danske Malermestre og Blik og Rør som samarbejdspartnere.

 
 
røde+prikker.jpg
 
rød pige2.jpg
 

Baggrund

Udfordringen står lige foran os: Om bare 10 år vil vi i Danmark mangle 17.000 faglærte i bygge-, anlægs- og installationsbrancherne. Samtidig ved vi, at kun ni procent af det samlede antal beskæftigede i brancherne er kvinder.

Samtidig med, at der eksisterer et stort uudnyttet potentiale i tiltrækning og fastholdelse af kvindeligt talent, ved vi, at en række centrale barrierer i dag spænder ben for piger og unge kvinders søgning mod bygge-, anlægs- og installationsfagene. Ligeledes er der centrale barrierer, som står i vejen for de unge kvinders trivsel, talentudfoldelse og fastholdelse på erhvervsuddannelserne og ude i brancherne.

Boss Ladies er designet til at imødekomme de centrale udfordringer, kvinder i bygge-, anlægs- og installationsfagene oplever.