Resultater - Projektår 1


 

BOSS LADIES
SKABER FORANDRING

”Piger går i gymnasiet, drenge skal ud på byggepladsen”. Sådan er den stereotype opfattelse i dag. Det hæmmer den enkeltes udfoldelses-
muligheder, og fastholder et kønsopdelt arbejdsmarked, der skader Danmarks konkurrenceevne. Om 10 år vil vi i Danmark mangle 17.000 faglærte i bygge-, anlægs- og installationsbrancherne. I dag består de brancher af 91 procent mænd. Boss Ladies ønsker at ændre ved status quo.

Der er plads til forbedring
I størstedelen af brancherne har andelen af kvinder været uændret de seneste 20 år. Forandringen kommer ikke af sig selv, så hvis den lave tilknytning skal vendes, er der brug for en ambitiøs og målrettet indsats, hvor alle arbejder sammen om, at vi får sat alle talenter i spil i Danmark. Boss Ladies er skabt til at løse det problem.

Det kræver mod at skabe forandring
Med Boss Ladies går vi nye veje. Vi udvikler nye metoder i de brancher, hvor det har vist sig mest vanskeligt at tiltrække og fastholde kvindeligt talent. Vi skaber konkrete forandringer i skolernes uddannelsesvejledninger, på praktikforløbene, uddannelserne og arbejdspladserne. Dog først og fremmest hos pigerne selv, som fortjener at få øjnene op for de mange muligheder for kreativ udfold-else og spændende jobmuligheder, de i dag går glip af.

Med Boss Ladies udfordrer vi stereotyper og sætter talenter fri.

 

FORANDRINGSMODEL

forandringsmodel.jpg
 

PROJEKTETS 6 FORANDRINGSGREB

ikoner.jpg

Talentudvikling

ikoner-23.jpg

Boss Ladies Praktik

ikoner-2.jpg

En Ny Fortælling

ikoner-24.jpg

Learning Labs

ikoner-22.jpg

Ambassadørbesøg

ikoner-25.jpg

Omvendt Rekruttering

 

STATUS PÅ PROJEKT ÅR 1

 
STATUS BOBLER.jpg

status på projekt år 1.png

MÅLGRUPPER

 
målgruppe model.png

Boss Ladies arbejder på to niveauer; individ og kultur. På individ-niveau arbejder vi med de direkte målgrupper af unge kvinder. På kultur-niveau arbejder vi med de indirekte målgrupper af fagprofessionelle rundt om kvinderne.


For at skabe en solid effekt har vi koncentreret vores indsats i afgrænsede geografiske målgrupper. Den geografiske rækkefølge følger DM i Skills således, at der skabes synergi.

MÅLGRUPPER-regioner.jpg

TALENTUDVIKLING

45 ambassadører rekrutteret og trænet
Boss Ladies Ambassadørkorps består af kvindelige tækkere, elektrikere, tømrer, vvs’ere mfl. Her ses de på Boss Ladies-camp på Spejdercenter Holmen sammen med stifter Nina Groes og fhv. ligestillingsminister Eva Kjer Hansen. 

 
IMG_3215.jpg
 
udfording_1.jpg
 

this is a test

UDFORDRING: 
If you can’t see it, you can’t be it

Der mangler rollemodeller, der kan bryde med stereotyperne om, hvad kvindelige håndværkere kan og ikke kan.

FORANDRINGSGREB: Vi har rekrutteret og trænet Boss Ladies Ambassadørkorpset.

Sammen med dem har vi givet prestige og anerkendelse til feltet og til de unge kvinder, der tør gå mod strømmen ved at trodse omverdenens forventninger, når der skal vælges uddannelse. 

 
mentor kort.png
 

Alle Boss Ladies Ambassadører tilbydes en personlig mentor, der kan bidrage med sparring og rådgivning ift. uddannelse, karrieredrømme og rollen som ambassadør

 
styrket optag.png