Susåskolen_Per_Gade_Gyldenkærne_redi3.jpg

Beskriv en håndværker

Målgruppe: 7.-9.klasse

Arbejdsform: Individuelt, pararbejde og fælles på klassen

Fag/emner: Dansk, Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab, Uddannelse og Job

Tid: 2 x 1,5 time

Fagbegreber:
•Personkarakteristik
•Ydre og indre karaktertræk
•Rund og flad person
•Det tildelte køn, det sociale køn og kønsidentitet
•Arbejdsvilkår og arbejdsliv

Færdigheds- og vidensområder:
Fortolkning, Arbejdsvilkår og Normer og idealer

Opgavebeskrivelse

I opgaven ”Beskriv en håndværker” skal eleven arbejde med personkarakteristik og personbeskrivelse. Derudover skal eleven blive klogere på jobbet som håndværker og valg af uddannelse.

Gennem opgaven arbejder eleven med  fordomme om køn og håndværksfagene. Eleven skal blive bevidst om de karaktertræk, der tillægges mænd og kvinder. Herigennem arbejder eleven med identiteter og identitetsdannelse, kulturelle, biologiske og sociale dimensioner af køn, og hvilke arbejdsvilkår der er knyttet til livet som håndværker.


Skriv dig op og modtog løbende nye…

Navn *
Navn