Vores tilgang

Boss Ladies arbejder med et todelt fokus, på både individ og den kultur, der omgiver individet.

Gennem vores metoder forsøger vi at ruste den enkelte unge kvinde til at turde at træffe valget om at være normbryder og gå mod strømmen.

Gennem vores metoder forsøger vi samtidig at skabe ændringer i den kultur, der lige nu gør, at det kan være udfordrende at være ung kvinde i bygge,- anlægs- og installationsbrancherne.

Med det todelte fokus sikrer vi, at flere unge kvinder får lysten, modet og viljen til at bryde med samfundets stereotyper, samtidig med at vi understøtter en kultur i brancherne, der skaber de bedste rammer for trivsel og talentudfoldelse.

Læs mere om vores metode og tilgang på Foreningen Divers' hjemmeside.

Boss Ladies #1.png