Om Boss Ladies

Med projektet Boss Ladies vil vi stimulere piger og unge kvinders interesse for at søge bygge-, anlægs- og installationsbrancherne. Vi vil styrke den faglige stolthed hos de unge kvinder og bidrage til, at kvinderne opnår gode praktikforløb og at trivslen øges på erhvervsuddannelserne og i branchernes virksomheder.

Med projektet vil vi udvikle nye metoder og viden i en branche, hvor det har vist sig vanskeligt at tiltrække og fastholde kvindeligt talent. Projektet vil således aktivere ny praksisviden om, hvordan vi skaber kulturændringer i brancher, som i dag hovedsageligt tiltrækker drenge og mænd.

Projektet er støttet af Nordea-fonden, Grundejernes Investeringsfond og Bygge- og Anlægsbranchens Udviklingsfond.

Projektet administreres af Divers - Foreningen for diversitet og lige muligheder, og det har Dansk Byggeri, 3F, KL, TEKNIQ - Installationsbranchen, Dansk El-forbund, Danske Malermestre og Blik og Rør som samarbejdspartnere.

 

Teamet bag Boss Ladies

Baggrund

Udfordringen står lige foran os: Om bare 10 år vil vi i Danmark mangle 17.000 faglærte i bygge-, anlægs- og installationsbrancherne. Samtidig ved vi, at kun ni procent af det samlede antal beskæftigede i brancherne er kvinder.

Samtidig med, at der eksisterer et stort uudnyttet potentiale i tiltrækning og fastholdelse af kvindeligt talent, ved vi, at en række centrale barrierer i dag spænder ben for piger og unge kvinders søgning mod bygge-, anlægs- og installationsfagene. Ligeledes er der centrale barrierer, som står i vejen for de unge kvinders trivsel, talentudfoldelse og fastholdelse på erhvervsuddannelserne og ude i brancherne.

Boss Ladies er designet til at imødekomme de centrale udfordringer, kvinder i bygge-, anlægs- og installationsfagene oplever.

IMG_2543.jpg

Nina Groes, stifter og direktør

Nina har mere end 10 års erfaring med udvikling og implementering af diversitetsstrategier og samfundskommunikation. Nina Groes er stifter af Divérs, og tidl. direktør i KVINFO. Nina har stor ledelseserfaring og bred kompetence inden for ledelse af store nationale såvel som internationale projekter.

nina@foreningendivers.dk
+45 25 33 41 44

IMG_2967-crop-small.jpg

Anne Sofie Høeg, pædagogisk konsulent

Anne Sofie Høeg er uddannet folkeskolelærer, og har en kandidat i uddannelsesvidenskab fra DPU. Hun kommer fra en stilling i Undervisningsministeriets departement i Kontor for Erhvervs- og Voksenuddannelse, og kan derfor skabe forbindelse mellem folkeskolens og erhvervsuddannelsernes praksis. 

anne_sofie@foreningendivers.dk
+45
21 69 72 67

IMG_2494.jpg

Maria Bøhnke Nielsen, 
projektudvikler og koordinator

Maria er specialiseret indenfor empowerment af unge kvinder. Hun kommer fra en stilling i mentorprojektet PIFT, hvor hun har arbejdet med at understøtte unge kvinders trivsel og vej ind i uddannelsessystemet. Maria er en erfaren formidler og har undervist skoleklasser i køn, stereotyper og normkritik gennem projektet Normstormerne.

maria@foreningendivers.dk
+45 21 69 99 08

 
IMG_3798.jpg

Christina Øager, projektkoordinator
og udvikler

Christina er specialiseret inden for research  og analyse, og kommer fra en stilling i Danmarks Statistik, hvor hun har gennemført en lang række studier for både EUD og SBI. Christina er desuden en erfaren formidler fra sin tid på DR og i kommunikationsvirksomheden MUST, hvor hun også har draget stor erfaring med projektplanlægning, udvikling og facilitering af events. 

christina@foreningendivers.dk
+45
21 69 66 87